Beste ouders,

 

het schooljaar loopt stilaan naar zijn einde. Vorige week hebben we nog intensief onze spellingregels onder de loupe genomen. We hebben immers nog een laatste CiTO-test komende woensdag. Dan kunnen de resultaten van de leerprestaties, de inzet en het welbevinden van de kinderen met de ouders besproken worden en kunnen we aan onze rapporten en verslagen beginnen.

U kan voor de 10-minutengesprekjes intekenen op de formulieren die op het witte bord hangen voor onze klasdeur. U kan ook kiezen voor een telefonische afspraak, of een berichtje per mail. Dit is vooral handig voor die ouders niet zelf naar het institut komen.

Verder  dien ik me, gezien de aantallen gesprekken die moeten gevoerd worden voor en na de lessen echt houden aan het aangegeven tijdspad van 10 minuutjes. Vooraf kan u alvast de vragen doorspelen waarover u wenst te spreken. En uiteraard is het zinvol ook even stil te staan bij de verwachtingen die er zijn voor uw kind volgend jaar.

Nu morgen, onze 2de cultuurzaterdag, kunnen vele kinderen niet aanwezig zijn wegens andere (sport) activiteiten. Omdat de voorbereiding voor het ateliers veel tijdsinvestering heeft gevraagd, ben ik van plan, na de test nu woensdag  het programma voor de bouw van een kamishiba (Japanse vertelkast) ook te starten in de klas. Mag ik jullie vragen een doos mee te geven met de kinderen (schoendoos is prima, liever niet groter) en restjes gekleurd papier (recyclage).

 

Prettig weekend, Marieleen