Blog van woensdag 23 mei 2012

 

Beste ouders,

Twee van de kinderen uit groep 5 brachten een oprechte getuigenis over het thema van deze maand: ”Ik voel me zo alleen”. Het was verbazend te zien hoe de kinderen het in onze groep veilig genoeg vonden om te vertellen over zulke persoonlijke dingen. De andere kinderen luisterden  aandachtig en muisstil naar hun emotioneel relaas.

Omdat we stilaan einde schooljaar stevenen, herhaalden we in de klas de reeds eerder aangeleerde spellingsregels. Het blijft de boodschap te herhalen en te herhalen tot het correct schrijven een zeker automatisme is geworden.

Binnenkort komt er opnieuw een schoolkrantje uit. De kinderen schreven een tekst over het thema “Waar ik van droom ….” Ik heb de kinderen gestimuleerd niet alleen dromen op persoonlijk vlak vorm te geven maar een poging te doen ook voor de familie, het land, en zelfs de wereld even in de toekomst te situeren. De kinderen werken thuis verder aan hun tekening om hun tekst te illustreren.

Daarna zelfstandig werk met opdrachtjes en verbeterwerk van een vorige werkblaadje.

Aandacht: komende week opnieuw een dictee over –ou- en –au- en –ei- en –ij-. Het zou zeker hulpvol zijn mochten alle kinderen een groen boekje of een woordenboek hebben om te raadplegen. Ik stimuleer de kinderen bij twijfel hoe een woord wordt geschreven, enig opzoekwerk te doen als ze er met de gekende regels niet uitkomen.

Noteer dat de eerste woensdag van juni opnieuw een testdag wordt voor CiTO en dat het dus belangrijk is op tijd en aanwezig te zijn. De resultaten helpen ons de groepssamenstellingen voor volgend schooljaar beter en gefundeerder  te doen.

 

Prettig zonnig weekend, Marieleen