Beste ouders,

Gisteren namen we de Cito toets “Begrijpend lezen” af in groep 4,5 en 6. Deze toets voor groep 4 bestaat uit twee delen, voor groep 5 en 6 uit drie delen.

In de pers (typ maar eens bij Google CiTO voor- en tegenstanders in en je krijgt een overzicht van de persberichten)  kan je zowel voor- als tegenstanders hun mening horen spuien over het nut van deze toetsen. En ergens ligt naar mijn mening de waarheid in het midden. Nu we al enkele maanden met de kinderen in de klas werken, bevestigen de resultaten vaak wat we al vermoedden. Maar met een objectieve score kan je verder, verder dan met een subjectieve interpretatie van wat je waarneemt in de klas, maar niet echt hard kan maken.

Dus de resultaten die de toetsen opleveren, zijn enerzijds een goede indicatie voor het niveau van het kind. Wat dus meteen de basis is waarop kind en juf moeten verder werken. Maar ook voor leerkrachten en het instituut op zich, kunnen deze outputgegevens ons richting geven bij een kwaliteitsvol onderwijs in de toekomst. Ze kan ons helpen accenten te leggen, leerlijnen vast te leggen of te wijzigen en problemen bij kinderen op jonge leeftijd aan te pakken en achterstanden specifiek weg te werken.

Dus laat de resultaten geen oordeel zijn van het kind, maar een hulpmiddel, waarmee niet alleen de kinderen en de leerkracht, maar ook de ouders een meer gerichter en specifieker taalonderwijs kunnen aanbieden.

De kinderen werkten de hele voormiddag geconcentreerd aan leesteksten en beantwoordden vele vragen. Ze deden het allemaal plichtsbewust en geconcentreerd. Ze verdienen een pluim voor hun discipline en hun inzet. De paasvakantie wordt dus een tijd voor ontspanning en even de knop omdraaien. Geen huiswerk dus (tenzij een taak afwerken die nog niet was ingeleverd rond “Een dagje uit het leven van ….”), alleen veel energie opdoen verder om de laatste weken met veel enthousiasme in te gaan.