Blog van 4 april 2012

De morgen startte met een presentatieronde van het werk van de kinderen en een stimulerende applausronde voor hun inspanningen. Groep 5 werkte een fantasieverhaal rond “een mensentuin” en groep 6 werkte het thema uit van “Stad op de maan”. Deze oefening van creatief stellen werd ook vormgegeven in tekeningen en collages. We kregen mooie werkje te zien van deze”jonge architecten”.

De woordenschat die de kinderen aanbrachten werd de basis voor ons nieuwe lijstje woorden om in te oefenen tegen volgende week. We houden een dicteetje en de kinderen weten op voorhand welke woorden ze  correct moeten kunnen spellen. De fouten uit de vorige dictees moeten verbeterd worden door drie keer het woordje te schrijven.

We werken de komende week nog verder aan een uitwisselingsproject met een Nederlandse school: “Een dag uit het leven van …..” waarbij kinderen even zullen terugblikken op de ene speciale dag uit hun leven (verjaardag, verdriet, huisdier, enz) die ze nooit zullen vergeten. En waarover ze een verslagje schrijven.

En omdat het komend weekend pasen is, wilden we de kinderen ook graag een instructieles (stap voor stap met een pak doe-woorden) papiervouwen geven. Iedereen was razend enthousiast met deze activiteit. En de origami-kippen mogen er zijn. De kinderen knipten vierkanten en vouwden en vouwden …. Je kon een speld horen vallen.

De huistaken (dictee en werkblaadje) zijn voor beide groepen verschillend deze week en voor groep 5 is er een extra leesoefening voorzien voor thuis over “trollen en tonten”.

En omdat het belangrijk is de leerwinst van onze kinderen regelmatig in kaart te brengen, zullen we komende woensdag een test “begrijpend lezen” afnemen.

Ons project “leeskussens” kon deze week niet doorgaan, een van de kinderen was afwezig.

Prettig paasweekend,

Marieleen