Beste ouders, de ochtendgroepen werkten hun project  rond “Trollen en tonten”  verder af. De resultaten kon u bewonderen aan de spiegel in de gang.

We voerden een nieuwe activiteit in. Elke week krijgen de kinderen een woordenlijst mee naar huis, die ze eerst en vooral correct moeten kunnen spellen tegen de week erna. Ze krijgen elke week een dicteetje. Maar ook de betekenis van de woorden dienen ze vatten (passieve woordenkennis). En de woorden in een passende zinsconstructie of in een gesprek gebruiken (actieve woordenkennis). Overlopen jullie deze woorden eens met de kinderen ? Er waren heel wat onbekende woorden bij.

Twee groepjes kwamen aan de beurt voor ons “leeskussen(s)”project. Vier kleuters konden genieten van mooie voorgelezen verhalen. Met dank aan de kinderen voor het meebrengen van de beren en de spullen die het verhaal echt boeiend maakten. De kleuters en wij ook genoten ervan. Volgende week zijn Jeanne en Tinka aan de beurt.

Voor wat betreft de leestempotest: de resultaten hebben ons getoond dat enkele kinderen echt een tandje zullen moeten bijzetten voor wat betreft de vaardigheid “technisch lezen”. Met sommige kinderen zal een contract worden afgesproken om de komende weken nog tot verbetering te komen. Maar alle ouders kunnen naast het uitlenen van leuke boeken voor leesplezier, ook wat ondersteuning bieden bij het sneller en juister leren lezen. Hiervoor kan je terecht op volgende sites.

www.leestrainer.nl/technisch lezen waar je teksten kan uitprinten van AVI 1 tem AVI 8/9

www.leestrainer.nl/lezen en spellen waar je moet kijken rechts boven waar staat leestempo groep 5/6

www.nib.nl/materialen/rew en dan een keuze maken voor het AVI niveau (ik overleg op de volgende vergadering met de collega's omtrent de afname ervan)

Ik stel jullie voor volgende werkwijze te volgen:

-      Leg het kind uit dat regelmatig lezen (minstens tien minuten per week) noodzakelijk is voor succes.

-      Dat de teksten volgens AVI niveau speciaal geschreven zijn om het technisch lezen te verbeteren.

-      Dat snel lezen en goed lezen kunnen getraind worden.

-      Dat een klokje kan helpen om dezelfde tekst meermaals te lezen en de tijd die je nodig hebt kan opgeschreven worden. Zo zie je zelf dat je sneller wordt. Noteer ook het aantal foutief gelezen woordjes en kijk of je die kan verminderen.

Veel succes, aarzel niet binnen te springen met vragen of zorgen. Liefst voor de les of meteen erna.

 

Marieleen