Blog van  woensdag 21 maart 2012

Afgelopen week heb ik een leestempotest afgenomen bij de kinderen. Indien u de resultaten wil bespreken, mag u vlak voor de lessen starten even binnenspringen, zonder afspraak.

Vandaag startten we met een boeiende spreekbeurt over het beroep van professionele  tennisspeler. Thomas bracht een pak nieuwe  woordjes aan die we op het bord meerdere keren inoefenden en die de kinderen tegen volgende week voor een dictee foutloos moeten kunnen schrijven.

Daarna kwam het beloofde dictee. De resultaten waren niet altijd bij iedereen bevredigend. Vaak weten kinderen en ouders niet zo goed hoe de kinderen best deze woordjes dienen in te oefenen. Daarom raad ik jullie aan het systeem van losse kaartjes in een doosje te nemen. De kinderen schrijven, uiteraard eerst foutloos, elk woord op een kaartje. Daarna nemen ze een kaartje, kijken naar het woord = een foto nemen = en draaien dan het kaartje om.  Dan schrijft het kind het woord op en controleert zelf of het al dan niet correct is geschreven. Zo ja, mag het woord uit het doosje, anders moet het er terug in. Zo verder oefenen tot het doosje leeg is. De kaartjes niet meteen weggooien, later kunnen ze nog eens herhaald worden. Deze aard van inoefenen kan je bij de start begeleiden, maar het doel is dat de kinderen deze werkwijze zelfstandig toepassen en dus ouderonafhankelijk worden bij het huiswerk. Er kwam vandaag nog een jongetje bij me dat zei zijn huiswerk niet gemaakt te hebben omdat mama niet thuis was. Dat moeten we vermijden, de opdrachten zijn gekozen op een niveau dat eventueel wel aanmoediging, maar zeker geen hulp nodig is van langdurige aard.

Ook de woordjes rond de spreekbeurt van Tinka dienen opnieuw geoefend te worden door de kinderen die meer dan twee fouten maakten. Meerdere keren schrijven is de boodschap.

Beide groepen kregen een weettekst te horen over de cultuur in de Scandinavische landen. Ze werkten aan een creatieve weergave van gegevens over “ trollen en tonten” en verwerkten de eigenschappen erin die op het bord waren gerubriceerd. Volgende week werken de kinderen deze opdracht af en kunnen  jullie de resultaten bewonderen aan de muur.

 

Prettige week verder en tot volgende week, Marieleen