IN

21 juin 2012

Blog 20 juni

 

Beste ouders, mag ik jullie uitnodigen komende woensdag de rapporten van de kinderen te komen afhalen en handtekenen vlak voor en vlak na de lessen (voor wie dit nog niet heeft gedaan). Voor wie nog geen afspraak heeft gemaakt voor de 10 minutengesprekken, verwijs ik graag naar de mogelijkheid tot:

-       het telefonisch contact op nemen nu maandag 25 juni voormiddag alleen tussen 9.00  en 12.00 !

-      Of per mail een berichtje sturen naar Marieleen.bruggeman@sfr.fr met uw eventuele vragen of opmerkingen.

Ik wil jullie danken voor de vele woorden van appreciatie en aanmoediging die ik kreeg, in deze voor de taalafdeling wel heel turbulente tijden. Het was heel fijn jullie kinderen in de klas te hebben en ze te kunnen begeleiden in het Nederlands taalonderwijs, met als doel een succesvolle meertalige schoolcarriere vorm te geven. De kinderen hebben zich enorm ingezet !

U mag ook in de toekomst blijven rekenen op onze inzet en onze professionaliteit bij het taal- en cultuuronderwijs. Daar staat dit team garant voor.

De laatste woensdag mogen kinderen gezelschapsspelen meebrengen (Nl) en ook een kleine versnapering om te delen met de anderen. De andere klassen werden reeds aangemoedigd verkleed naar het instituut te komen. Maar dat is geen must. Wat we vooral willen is nog eens met zijn allen een sfeervolle en fijne dag doorbrengen en gezellig spelletjes spelen en knabbelen.

 

Fijne vakantie en lekker genieten van taal en cultuur waar jullie zich ook bevinden.

 

Marieleen

 

Posté par wiske à 14:32 - Permalien [#]


07 juin 2012

Blog 6 juni 2012

 

 

Beste ouders, snel nog een herinnering:

De lijsten voor de 10-minutengesprekken zullen nog een keertje uithangen aan het bord voor het lokaal waar jullie kind les krijgt. Gelieve snel nog in te tekenen. Telefoneren kan ook, maar alleen van vast naar vast nummer of jullie bellen me zelf op de GSM op een afgesproken tijdstip. E-mail kan ook.

Het blijft belangrijk de blog wekelijks te blijven lezen. De kinderen zullen voor komende woensdagen wat materiaal moeten meebrengen  voor hun activiteiten in de klas en op het instituut.

Groep 5 en groep 6 (vm) brengen een spreekbeurt over een bezocht “vakantie”land. We proberen ons in dit land niet alleen taalkundig, maar ook cultureel te verdiepen. Daarom een verzoek indien mogelijk voorwerpen, foto’s, proevertjes ed mee te geven die de spreekbeurt ondersteunen. Waarvoor onze dank.

Groep 4 en groep 5 (nm) werken verder rond boeken. Ze lezen eenvoudige boeken en lossen bijhorende opdrachten op. Tot slot dienen zij creatief aan de slag te gaan met een postkaart waarop ze het hoofdpersonage afbeelden met creatieve interpretatie van de reeds drie getekende handen.

 

De verbeteringen van de CiTO-toetsen vragen veel van mijn tijd. Daarom bewust een korte tekst in deze blog.

 

Groetjes en tot volgende week.

Posté par wiske à 08:29 - Permalien [#]

01 juin 2012

Blog woensdag 30 mei 2012

 

Beste ouders,

 

het schooljaar loopt stilaan naar zijn einde. Vorige week hebben we nog intensief onze spellingregels onder de loupe genomen. We hebben immers nog een laatste CiTO-test komende woensdag. Dan kunnen de resultaten van de leerprestaties, de inzet en het welbevinden van de kinderen met de ouders besproken worden en kunnen we aan onze rapporten en verslagen beginnen.

U kan voor de 10-minutengesprekjes intekenen op de formulieren die op het witte bord hangen voor onze klasdeur. U kan ook kiezen voor een telefonische afspraak, of een berichtje per mail. Dit is vooral handig voor die ouders niet zelf naar het institut komen.

Verder  dien ik me, gezien de aantallen gesprekken die moeten gevoerd worden voor en na de lessen echt houden aan het aangegeven tijdspad van 10 minuutjes. Vooraf kan u alvast de vragen doorspelen waarover u wenst te spreken. En uiteraard is het zinvol ook even stil te staan bij de verwachtingen die er zijn voor uw kind volgend jaar.

Nu morgen, onze 2de cultuurzaterdag, kunnen vele kinderen niet aanwezig zijn wegens andere (sport) activiteiten. Omdat de voorbereiding voor het ateliers veel tijdsinvestering heeft gevraagd, ben ik van plan, na de test nu woensdag  het programma voor de bouw van een kamishiba (Japanse vertelkast) ook te starten in de klas. Mag ik jullie vragen een doos mee te geven met de kinderen (schoendoos is prima, liever niet groter) en restjes gekleurd papier (recyclage).

 

Prettig weekend, Marieleen

Posté par wiske à 08:17 - Permalien [#]

24 mai 2012

Blog woensdag 23 mei 2012

 

Blog van woensdag 23 mei 2012

 

Beste ouders,

Twee van de kinderen uit groep 5 brachten een oprechte getuigenis over het thema van deze maand: ”Ik voel me zo alleen”. Het was verbazend te zien hoe de kinderen het in onze groep veilig genoeg vonden om te vertellen over zulke persoonlijke dingen. De andere kinderen luisterden  aandachtig en muisstil naar hun emotioneel relaas.

Omdat we stilaan einde schooljaar stevenen, herhaalden we in de klas de reeds eerder aangeleerde spellingsregels. Het blijft de boodschap te herhalen en te herhalen tot het correct schrijven een zeker automatisme is geworden.

Binnenkort komt er opnieuw een schoolkrantje uit. De kinderen schreven een tekst over het thema “Waar ik van droom ….” Ik heb de kinderen gestimuleerd niet alleen dromen op persoonlijk vlak vorm te geven maar een poging te doen ook voor de familie, het land, en zelfs de wereld even in de toekomst te situeren. De kinderen werken thuis verder aan hun tekening om hun tekst te illustreren.

Daarna zelfstandig werk met opdrachtjes en verbeterwerk van een vorige werkblaadje.

Aandacht: komende week opnieuw een dictee over –ou- en –au- en –ei- en –ij-. Het zou zeker hulpvol zijn mochten alle kinderen een groen boekje of een woordenboek hebben om te raadplegen. Ik stimuleer de kinderen bij twijfel hoe een woord wordt geschreven, enig opzoekwerk te doen als ze er met de gekende regels niet uitkomen.

Noteer dat de eerste woensdag van juni opnieuw een testdag wordt voor CiTO en dat het dus belangrijk is op tijd en aanwezig te zijn. De resultaten helpen ons de groepssamenstellingen voor volgend schooljaar beter en gefundeerder  te doen.

 

Prettig zonnig weekend, Marieleen

Posté par wiske à 08:26 - Permalien [#]

10 mai 2012

Blog woensdag 9 mei 2012

Blog van woensdag 9 mei 2012

Beste ouders,

de kinderen kregen de kans de –g- en –ch-woordjes thuis te oefenen nadat we in de klas de regels hadden geleerd en toegepast. We zijn gisteren dan meteen begonnen met een test om te zien of de kinderen zelfstandig de oefeningen correct konden maken.

Daarna pakten we de verrassingsdoos uit Nederland uit. We kregen naast lekkere chocolade, ook stroopwafels, pepermuntjes, en zoute drop te proeven. En andere kleine hebbedingetjes zoals een houten klomp, oranje slingers, massage cremes en tot slot een boek vol brieven van de kinderen. We maakten er werk van ook een leuk boek te maken en onze kleine geschenkjes te beschrijven in een kort briefje.

Daarna introduceerden we een nieuw thema. Voor groep 6 “Waar ik van droom” (toekomstplannen) en voor groep 5 “Ik voel me zo alleen” (over gevoelens).

De kinderen werkten zelfstandig  ( met verlengde instructie indien nodig)  in hun opdrachtenpakket en leerden (nieuwe) begrippen zoals: samengestelde woorden, coupletten en regels, rijmwoorden,…

Tot slot deden we nog een oefening rond braingym en hop de voormiddag zat er alweer op. Fijn dat jullie allemaal een klein cadeautje meegaven aan de kinderen. In Nederland zullen ze met evenveel plezier onze verrassingsdoos openen.

Groep 5 moet een korte spreekbeurt voorbereiden over een gebeurtenis (echt of verzonnen) over het gevoel “Ik voel me zo alleen”. De week nadien komen de kinderen van groep 6 aan de beurt met hun presentatie over hun dromen.

Prettig weekend. Graag een seintje voor wie niet komt, op het secretariaat van het institut. Tenzij je het al eerder aan me meldde, dat is het kind als verontschuldigd opgegeven.

Marieleen

Posté par wiske à 08:00 - Permalien [#]


06 mai 2012

blog 2 mei 2012

 

 

Beste ouders,

afgelopen woensdag hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de spelling van de –g- en –ch- woordjes. De kinderen kregen een inoefenblaadje mee naar huis en een van de komende weken wordt er een dictee gepland. Er ging ook een blad mee met de regels omtrent de aangeleerde leerstof. En een opsomming van enkele uitzonderingen op die regel die ook moeten gekend zijn.

Verder kregen we uit Nederland (van een andere school) een verrassingspakket toegestuurd waarmee we nu woensdag verder aan de slag gaan. Daarom vraag ik ook aan de kinderen (en de ouders) een klein voorwerp mee te brengen om een verrassingsdoos terug te sturen. Dit kan een mooi steentje zijn, een leuke tekening, een  zelfgeschreven versje, een mooi blad, …. Niks te groot of te zwaar, want dat zou de portkosten maar de hoogte injagen.

We hebben ook uitgebreid aandacht besteed aan Koninginnedag. Het docententeam organiseerde een spelletjesactiviteit met oude Nederlandse spelletjes, zoals daar zijn:

-          Koekjeshappen

-          Mikado

-          Ringwerpen

-          Sjoelbak

-          Hoelahoep

-          Enz

Ik verneem zopas uit een brief van Rose-Marie dat vele scholen woensdag 9 mei als inhaaldag gaan organiseren. Dus vermoed ik dat de opkomst zeer laag zou kunnen zijn. Mocht je toch je kind niet kunnen  brengen, geef dan best een seintje op het secretariaat.

 

Prettig weekend nog, Marieleen

 

Posté par wiske à 12:40 - Permalien [#]

12 avril 2012

Blog 11 april 2012

 

Beste ouders,

Gisteren namen we de Cito toets “Begrijpend lezen” af in groep 4,5 en 6. Deze toets voor groep 4 bestaat uit twee delen, voor groep 5 en 6 uit drie delen.

In de pers (typ maar eens bij Google CiTO voor- en tegenstanders in en je krijgt een overzicht van de persberichten)  kan je zowel voor- als tegenstanders hun mening horen spuien over het nut van deze toetsen. En ergens ligt naar mijn mening de waarheid in het midden. Nu we al enkele maanden met de kinderen in de klas werken, bevestigen de resultaten vaak wat we al vermoedden. Maar met een objectieve score kan je verder, verder dan met een subjectieve interpretatie van wat je waarneemt in de klas, maar niet echt hard kan maken.

Dus de resultaten die de toetsen opleveren, zijn enerzijds een goede indicatie voor het niveau van het kind. Wat dus meteen de basis is waarop kind en juf moeten verder werken. Maar ook voor leerkrachten en het instituut op zich, kunnen deze outputgegevens ons richting geven bij een kwaliteitsvol onderwijs in de toekomst. Ze kan ons helpen accenten te leggen, leerlijnen vast te leggen of te wijzigen en problemen bij kinderen op jonge leeftijd aan te pakken en achterstanden specifiek weg te werken.

Dus laat de resultaten geen oordeel zijn van het kind, maar een hulpmiddel, waarmee niet alleen de kinderen en de leerkracht, maar ook de ouders een meer gerichter en specifieker taalonderwijs kunnen aanbieden.

De kinderen werkten de hele voormiddag geconcentreerd aan leesteksten en beantwoordden vele vragen. Ze deden het allemaal plichtsbewust en geconcentreerd. Ze verdienen een pluim voor hun discipline en hun inzet. De paasvakantie wordt dus een tijd voor ontspanning en even de knop omdraaien. Geen huiswerk dus (tenzij een taak afwerken die nog niet was ingeleverd rond “Een dagje uit het leven van ….”), alleen veel energie opdoen verder om de laatste weken met veel enthousiasme in te gaan.

Posté par wiske à 08:05 - Permalien [#]

05 avril 2012

blog woensdag 4 april 2012

 

Blog van 4 april 2012

De morgen startte met een presentatieronde van het werk van de kinderen en een stimulerende applausronde voor hun inspanningen. Groep 5 werkte een fantasieverhaal rond “een mensentuin” en groep 6 werkte het thema uit van “Stad op de maan”. Deze oefening van creatief stellen werd ook vormgegeven in tekeningen en collages. We kregen mooie werkje te zien van deze”jonge architecten”.

De woordenschat die de kinderen aanbrachten werd de basis voor ons nieuwe lijstje woorden om in te oefenen tegen volgende week. We houden een dicteetje en de kinderen weten op voorhand welke woorden ze  correct moeten kunnen spellen. De fouten uit de vorige dictees moeten verbeterd worden door drie keer het woordje te schrijven.

We werken de komende week nog verder aan een uitwisselingsproject met een Nederlandse school: “Een dag uit het leven van …..” waarbij kinderen even zullen terugblikken op de ene speciale dag uit hun leven (verjaardag, verdriet, huisdier, enz) die ze nooit zullen vergeten. En waarover ze een verslagje schrijven.

En omdat het komend weekend pasen is, wilden we de kinderen ook graag een instructieles (stap voor stap met een pak doe-woorden) papiervouwen geven. Iedereen was razend enthousiast met deze activiteit. En de origami-kippen mogen er zijn. De kinderen knipten vierkanten en vouwden en vouwden …. Je kon een speld horen vallen.

De huistaken (dictee en werkblaadje) zijn voor beide groepen verschillend deze week en voor groep 5 is er een extra leesoefening voorzien voor thuis over “trollen en tonten”.

En omdat het belangrijk is de leerwinst van onze kinderen regelmatig in kaart te brengen, zullen we komende woensdag een test “begrijpend lezen” afnemen.

Ons project “leeskussens” kon deze week niet doorgaan, een van de kinderen was afwezig.

Prettig paasweekend,

Marieleen

Posté par wiske à 08:30 - Permalien [#]

29 mars 2012

blog 28 maart 2012

 

Beste ouders, de ochtendgroepen werkten hun project  rond “Trollen en tonten”  verder af. De resultaten kon u bewonderen aan de spiegel in de gang.

We voerden een nieuwe activiteit in. Elke week krijgen de kinderen een woordenlijst mee naar huis, die ze eerst en vooral correct moeten kunnen spellen tegen de week erna. Ze krijgen elke week een dicteetje. Maar ook de betekenis van de woorden dienen ze vatten (passieve woordenkennis). En de woorden in een passende zinsconstructie of in een gesprek gebruiken (actieve woordenkennis). Overlopen jullie deze woorden eens met de kinderen ? Er waren heel wat onbekende woorden bij.

Twee groepjes kwamen aan de beurt voor ons “leeskussen(s)”project. Vier kleuters konden genieten van mooie voorgelezen verhalen. Met dank aan de kinderen voor het meebrengen van de beren en de spullen die het verhaal echt boeiend maakten. De kleuters en wij ook genoten ervan. Volgende week zijn Jeanne en Tinka aan de beurt.

Voor wat betreft de leestempotest: de resultaten hebben ons getoond dat enkele kinderen echt een tandje zullen moeten bijzetten voor wat betreft de vaardigheid “technisch lezen”. Met sommige kinderen zal een contract worden afgesproken om de komende weken nog tot verbetering te komen. Maar alle ouders kunnen naast het uitlenen van leuke boeken voor leesplezier, ook wat ondersteuning bieden bij het sneller en juister leren lezen. Hiervoor kan je terecht op volgende sites.

www.leestrainer.nl/technisch lezen waar je teksten kan uitprinten van AVI 1 tem AVI 8/9

www.leestrainer.nl/lezen en spellen waar je moet kijken rechts boven waar staat leestempo groep 5/6

www.nib.nl/materialen/rew en dan een keuze maken voor het AVI niveau (ik overleg op de volgende vergadering met de collega's omtrent de afname ervan)

Ik stel jullie voor volgende werkwijze te volgen:

-      Leg het kind uit dat regelmatig lezen (minstens tien minuten per week) noodzakelijk is voor succes.

-      Dat de teksten volgens AVI niveau speciaal geschreven zijn om het technisch lezen te verbeteren.

-      Dat snel lezen en goed lezen kunnen getraind worden.

-      Dat een klokje kan helpen om dezelfde tekst meermaals te lezen en de tijd die je nodig hebt kan opgeschreven worden. Zo zie je zelf dat je sneller wordt. Noteer ook het aantal foutief gelezen woordjes en kijk of je die kan verminderen.

Veel succes, aarzel niet binnen te springen met vragen of zorgen. Liefst voor de les of meteen erna.

 

Marieleen

Posté par wiske à 08:29 - Permalien [#]

22 mars 2012

blog 21 maart 2012

 

Blog van  woensdag 21 maart 2012

Afgelopen week heb ik een leestempotest afgenomen bij de kinderen. Indien u de resultaten wil bespreken, mag u vlak voor de lessen starten even binnenspringen, zonder afspraak.

Vandaag startten we met een boeiende spreekbeurt over het beroep van professionele  tennisspeler. Thomas bracht een pak nieuwe  woordjes aan die we op het bord meerdere keren inoefenden en die de kinderen tegen volgende week voor een dictee foutloos moeten kunnen schrijven.

Daarna kwam het beloofde dictee. De resultaten waren niet altijd bij iedereen bevredigend. Vaak weten kinderen en ouders niet zo goed hoe de kinderen best deze woordjes dienen in te oefenen. Daarom raad ik jullie aan het systeem van losse kaartjes in een doosje te nemen. De kinderen schrijven, uiteraard eerst foutloos, elk woord op een kaartje. Daarna nemen ze een kaartje, kijken naar het woord = een foto nemen = en draaien dan het kaartje om.  Dan schrijft het kind het woord op en controleert zelf of het al dan niet correct is geschreven. Zo ja, mag het woord uit het doosje, anders moet het er terug in. Zo verder oefenen tot het doosje leeg is. De kaartjes niet meteen weggooien, later kunnen ze nog eens herhaald worden. Deze aard van inoefenen kan je bij de start begeleiden, maar het doel is dat de kinderen deze werkwijze zelfstandig toepassen en dus ouderonafhankelijk worden bij het huiswerk. Er kwam vandaag nog een jongetje bij me dat zei zijn huiswerk niet gemaakt te hebben omdat mama niet thuis was. Dat moeten we vermijden, de opdrachten zijn gekozen op een niveau dat eventueel wel aanmoediging, maar zeker geen hulp nodig is van langdurige aard.

Ook de woordjes rond de spreekbeurt van Tinka dienen opnieuw geoefend te worden door de kinderen die meer dan twee fouten maakten. Meerdere keren schrijven is de boodschap.

Beide groepen kregen een weettekst te horen over de cultuur in de Scandinavische landen. Ze werkten aan een creatieve weergave van gegevens over “ trollen en tonten” en verwerkten de eigenschappen erin die op het bord waren gerubriceerd. Volgende week werken de kinderen deze opdracht af en kunnen  jullie de resultaten bewonderen aan de muur.

 

Prettige week verder en tot volgende week, Marieleen

Posté par wiske à 08:29 - Permalien [#]